243 Mrągowo ul Warszawska 19

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 243
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku: ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 19
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

 Obiekt zbudowany w 4 ćwierci XIX lub na początku XX w., bezstylowy. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Elewacja frontowa sześcioosiowa. W trzeciej osi drzwi, w pozostałych prostokątne okna zamknięte płasko, ujęte opaskami tynkowe  z fragmentarycznym gzymsem podokiennym. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek przykryty dachem mansardowym z dachówki ceramicznej. W połaci frontowej trzy lukarny.
12. Stan zachowania zabytku:     
Stolarka okienna wymieniona na plastikową.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest