244 Mrągowo ul Warszawska 21

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 244
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku: ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 21
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

 Obiekt zbudowany w 4 ćwierci XIX lub w początku XX w., bezstylowy. Murowany z cegły na planie prostokąta,  jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Elewacja frontowa pięcioosiowa, częściowo przekształcona. W pierwszej osi oryginalne drzwi. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek przykryty dachem mansardowym z dachówki ceramicznej. W połaci frontowej dwie lukarny.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek częściowo przekształcony. Układ osi w fasadzie zaburzony przez współczesne witryny sklepowe. Jedna lukarna wtórnie powiększona, wypełniona współczesnym oknem.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest