245 Mrągowo ul Warszawska 22

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 245
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku: ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 22
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1843
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3607 z 2.11.1993 r
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

 Obiekt zbudowany w 1880 r., przebudowany w 1900, 1932-1934 r. Murowany z cegły na planie prostokąta,  trójkondygnacyjny, otynkowany. Fasad sześcioosiowa. W pierwszej kondygnacji otwory zamknięte łukiem pełnym. W pierwszej i czwartej osi drzwi w pozostałych duże okna-witryny. Druga kondygnacja z prostokątnymi oknami poprzedzonymi pełnym gzymsem podokiennym. Trzecia kondygnacja z oknami zgrupowany po dwa te połączone wspólnym ozdobnym gzymsem podokiennym. Ostania oś drugiej jak i trzeciej kondygnacji wgłębna z balkonem wystającym poza lico muru. Nad osią balkonów w połaci dachu facjata z oknem. Elewacja fortowa obiektu zamknięta gzymsem wieńczącym. Jedna ściana boczna ślepa. Druga ze współczesnymi witrynami sklepowymi w pierwszej kondygnacji, pozostałe kondygnacje ślepe. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o nierównych połaciach z dachówki ceramicznej.
12. Stan zachowania zabytku:     
Stolarka okienna i drzwiowa zmieniona na plastikową. Pierwsza kondygnacja ściany szczytowej z przeprutymi, współczesnymi witrynami, drzwiami i oknem.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest