246 Mrągowo ul Warszawska 23

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 246
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku: ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 23
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

 Budynek zbudowany przed 1915 r. z motywami historyzującymi w wystroju. Murowany z cegły na planie prostokąta, trójkondygnacyjny, otynkowany. Fasada czteroosiowa. Pierwsza kondygnacja z zaburzonym układem osi W pierwszych dwóch osiach pierwszej kondygnacji prostokątne blendy. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem kordonowym. Druga i trzecia kondygnacja analogiczne, obwiedzione pozornym gzymsem. Okna prostokątne zamknięte płasko. Skrajne osie z oknami zamkniętymi niepełną opaską z fragmentarycznym gzymsem podokiennym. Dwie środkowe ujęte w pionowe pasy wyznaczone tynkowaniem. Okna ujęte pełną opaską z fragmentarycznym gzymsem podokiennym. Nad oknami trzeciej kondygnacji w połaci dachu facjata ujęta falistym szczytem wewnątrz trzy prostokątne okienka ujęte niepełną, odcinkową opaską (każde z osobna) oraz wspólnym gzymsem podokiennym. Nad nimi świetlik w opasce.  Jedna ściana szczytowa częściowo dostępna zwieńczona prostym, trójkątnym szczytem. Druga z drzwiami w pierwszej kondygnacji nad nimi w pozostałych kondygnacjach okna klatki schodowej. Poza nimi po jednym oknie w drugiej i trzeciej kondygnacji. Ściana zwieńczona trójkątnym szczytem o falistych brzegach. Wewnątrz para okien w niepełnych opaskach i z fragmentarycznym gzymsem podokiennym. Poza nimi w narożach i szczyciku niewielkie półokrągłe okienka w opaskach. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. Facjata w połaci frontowej przykryta poprzecznym, dwuspadowym dachem.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek częściowo przekształcony. Układ osi w pierwszej kondygnacji fasady zaburzony przez współczesne witryny sklepowe. Okna częściowo wymienione na plastikowe.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest