247 Mrągowo ul Warszawska 25

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 247
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku: ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 25
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

Budynek zbudowany w końcu XIX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Ściany pierwszej kondygnacji pochylone tworzą rodzaj szkarpy.  Układ osi w pierwszej kondygnacji fasady zaburzony. W trzeciej osi pierwszej kondygnacji drzwi. W drugiej kondygnacji prostokątne okna zamknięta płasko. Ujęte opaskami z fragmentarycznym gzymsem podokienny, poza oknem nad drzwiami w trzeciej osi. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Dostępna ściana szczytowa z oknem w drugiej kondygnacji. Zwieńczona trójkątnym szczytem wewnątrz dwa kwadratowe okienka. Budynek kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek częściowo przekształcony. Układ osi w pierwszej kondygnacji fasady zaburzony przez współczesną witrynę sklepową i drzwi. 
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest