248 Mrągowo ul Warszawska 26

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 248
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: dom kultury
6. Nazwa własna zabytku: Centrum Kultury i Turystyki
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 26
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

Budynek z klasycystycznym portykiem. Zbudowany w 1963 r. Murowany z cegły, dwukondygnacyjny, rozmieszczony na planie kwadratu. Ściany tynkowane gładko. Otwory w całym budynku zamknięte płasko. Okna pierwszej kondygnacji wyższe od okien drugiej kondygnacji. W ścianie frontowej centralnie umieszczony pozorny ryzalit poprzedzony portalem kolumnowym. Cztery kolumny dźwigają trójkątny naczółek obwiedziony gzymsem. W pierwszej kondygnacji ryzalitu troje dwuskrzydłowych drzwi wejściowych. W drugiej troje drzwi balkonowych oraz pozorne balkony. Ściany boczne z niewielkimi ryzalitami w dwóch pierwszych i dwóch ostatnich osiach. W osi centralnej pierwszej kondygnacji umieszczone drzwi w opasce. Nad nimi fragmentaryczny gzyms. Wszystkie ściany budynki zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek nakryty dachem pulpitowym.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek zachowany w dobrym stanie. Stolarka okienna wymieniona na plastikową, zgodną z oryginalną.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest