249 Mrągowo ul Warszawska 27

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 249
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 27
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

Budynek zbudowany w końcu XIX w., bezstylowy. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny na wysokim cokole niwelującym spadek terenu, podpiwniczony, otynkowany. Fasada czteroosiowa w niej okna zamknięta płasko umieszczone w opaskach z fragmentarycznym gzymsem podokiennym. Fasad zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek z zachowaną oryginalną stolarką okienną.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest