250 Mrągowo ul Warszawska 29

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 250
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 29
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

Budynek zbudowany w końcu XIX w., bezstylowy. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny na wysokiej podmurówce niwelującej spadek terenu, podpiwniczony, otynkowany. Fasada pięcioosiowa. W pierwszej kondygnacji w trzeciej osi umieszczone drzwi. W pozostałych osiach okna ujęte opaskami z fragmentarycznym gzymsem podokiennym. Druga kondygnacja z mniejszymi oknami ujętymi opaskami z z fragmentarycznym gzymsem podokiennym. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:     
Część stolarki okiennej zmieniona na plastikową.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest