251 Mrągowo ul Warszawska 31

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 251
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 31
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 

brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

Kamienica z motywami historyzmu w wystroju fasady, zbudowana przed 1915 r. Murowana z cegły na planie prostokąta, podpiwniczona, dwukondygnacyjna, częściowo otynkowana. Fasada czteroosiowa. Pierwsza kondygnacja z częściowo zaburzonym układem osi. W pierwszej osi brama przejazdowa na podwórze zamknięta łukiem koszowym z kluczem. W drugiej osi drzwi zamknięte płasko. Oba otwory ujęte tynkowaną opaską. Obie osie boniowane. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. W drugiej kondygnacji naroża boniowane. W dwóch pierwszych osiach  prostokątne okna obwiedzione opaską. Te z fragmentarycznym gzymsem podokiennym oraz pełnym nadokiennym. Pod oknami prostokątne płyciny. Nad oknami prostokątne okienka poddasze ujęte szerokimi opaskami. Fasada nad dwoma osiami zamknięta gzymsem wieńczącym. Oś trzecia i czwarta lekko zryzalitowane z boniowaniem na narożnikach. Okna trzeciej i czwartej osi z pełnym gzymsem podokiennym. Okna prostokątne ujęte tynkowaną opaską. Nad nią łukowata płycina z umieszczonym nad nią ceglanym łukiem wspierającym z kluczem. Ryzalit połączony z facjatą. W niej para okien w tynkowanych opaskach nad nimi łukowata płycina z łukiem wspierającym z kluczem. Facjata zwieńczona trójkątnym szczytem ze sterczyną, wewnątrz, którego gzyms schodkowy. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu nad pierwszą osią facjata.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek częściowo przekształcony. Układ osi w pierwszej kondygnacji zaburzony przez współczesną witrynę sklepową. Część stolarki okiennej zmieniona na plastikową.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest