252 Mrągowo ul Warszawska 33

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 252
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 33
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

Budynek zbudowany na przełomie XIX i XX w., bezstylowy. Murowany z cegły na planie prostokąta, trójkondygnacyjny, otynkowany. Fasada czteroosiowa z zaburzonym układem osi w pierwszej kondygnacji. W ostatniej osi pierwszej kondygnacji drzwi prowadzące do wnętrza budynku. W drugiej kondygnacji okna prostokątne ujęte opaskami  z fragmentarycznym gzymsem podokiennym. W trzeciej osi drzwi prowadzące na balkon. Balkon z ażurową, secesyjną balustradą. W trzeciej kondygnacji okna  ujęte analogicznie jak w drugiej kondygnacji. Ściany szczytowe i dach niedostępne.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek częściowo przekształcony z zaburzonym układem osi w pierwszej kondygnacji przez współczesną witrynę sklepową. Stolarka okienna wymieniona częściowo na plastikową.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest