253 Mrągowo ul Warszawska 35

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 253
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 35
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

Obiekt zbudowany w początku XX w., bezstylowy. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Elewacja frontowa pięcioosiowa. Układ osi pierwszej kondygnacji zaburzony. W trzeciej osi drzwi prowadzące na klatkę schodową. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Okna wysokie, prostokątne ujęte tynkowanymi opaskami z pełnym gzymsem podokiennym. Pod każdym oknem prostokątna płycina. Nad oknami fragmentaryczny gzyms nadokienny. Nad nimi niewielkie okienka poddasza. Fasad zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek częściowo przekształcony. Układ osi w pierwszej kondygnacji fasady zaburzony przez współczesne witryny sklepowe i drzwi.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest