254 Mrągowo ul Warszawska 37

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 254
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 37
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

Obiekt zbudowany w latach 20-tych XX w., bezstylowy. Murowany z cegły, na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Elewacja frontowa czteroosiowa. Dostępna ściana boczna trójosiowa. Wszystkie ściany budynku rozwiązane analogicznie. Pierwsza kondygnacja boniowana Układ osi w pierwszej kondygnacji zaburzony. Kondygnacje rozdzielone płaskim, szerokim gzymsem.  Okna drugiej kondygnacji wysokie ujęte tynkowanymi opaskami poprzedzone pełnym gzymsem podokiennym. Ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem trójpołaciowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek częściowo przekształcony. Układ osi w pierwszej kondygnacji zaburzony przez współczesne witryny i drzwi.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest