255 Mrągowo ul Warszawska 41

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 255
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 41
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

Kamienica z motywami historyzmu w wystroju fasady, zbudowana w początku XX w.. Murowana z cegły na planie prostokąta, czterokondygnacyjna, otynkowana. Fasada sześcioosiowa z zaburzonym układem osi w pierwszej kondygnacji. W trzeciej osi drzwi. Od drugiej do czwartej kondygnacji dwie osie środkowe lekko zryzalitowane. W ryzalicie, w drugiej i trzeciej kondygnacji umieszczone okno oraz drzwi prowadzące na duży, obejmujący dwie osie ażurowy balkon. Czwarta kondygnacja z parą okien. Ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem ujętym na narożach rozbudowanymi sterczynami. Wewnątrz półokrągłe okno. Osie poza ryzalitem z prostokątnymi oknami z fragmentarycznym gzymsem podokiennym. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Jedna ściana szczytowa niedostępna druga z dwoma okienka  w szczycie. Budynek z dachem dwuspadowym o nierównych połaciach.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek częściowo przekształcony. Układ osi w pierwszej kondygnacji fasady zaburzony przez współczesne witryny i drzwi sklepów
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest