256 Mrągowo ul Warszawska 49

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 256
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 49
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX w.. Murowany z cegły na planie prostokąta, podpiwniczony, trójkondygnacyjny, otynkowany. Fasada sześcioosiowa. Bryła silnie zryzalitowana oraz z dostawionymi przyległościami. W fasadzie pierwsza i czwarta oś zryzalitowana. Pomiędzy ryzalitami w pierwszej kondygnacji rozbudowany  i wysunięty wykusz z przyległym do niego gankiem. Płaski dach wykuszu stanowi podłogę dużego balkonu umieszczonego w drugiej kondygnacji pomiędzy ryzalitami. Otwory okienne i drzwiowe całego obiektu zamknięta płasko ujęte tynkowanymi opaskami. W dostępnej ścianie bocznej również ryzalit w ostatnich osiach, poza nim w pierwszej kondygnacji ganek. Wszystkie ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Druga ściana boczna niedostępna. Budynek z dachem trójpołaciowym, nad ryzalitami również daszki trójpołaciowe. Wszystkie kryte dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:     
Stolarka okienna wymieniona na plastikową. W połaciach dachowych współczesne oka dachowe.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest