257 Mrągowo ul Warszawska 51

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 257
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 51
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
8055
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

Kamienica z motywami historyzującymi w wystroju fasady, zbudowana w końcu XIX w. Murowana z cegły na planie prostokąta, podpiwniczona, trójkondygnacyjna, otynkowana. Fasada sześcioosiowa z dostawioną do ostatniej osie pozorną niewiele niższą dobudówką, w której główna cześć przylega do dostępnej ściany szczytowej. Fasada z dwoma środkowymi osiami ujętymi ryzalitem. Ten w  narożach boniowany. W pierwszej kondygnacji ryzalitu para okien  zamkniętych płasko z pełnym gzymsem podokiennym. Ujęte tynkowaną opaską zamkniętą łukiem odcinkowym. W drugiej kondygnacji para okien zamkniętych płasko ujętych tynkowaną opaską z falistym zwieńczeniem. W trzeciej kondygnacji okno i drzwi prowadzące na ozdobny tynkowany balkon. Okna i drzwi ujęte tynkowaną opaską zwieńczą łukiem w ośli grzbiet. Wewnątrz ozdobny kartusz. Ryzalit zwieńczony wolutowym szczytem ze sterczynami. Wewnątrz  okna ujęte tynkowaną opaską zwieńczoną ozdobnie. Okna w osiach poza ryzalitem zgrupowane po dwa. Okna pierwszej kondygnacji zamknięta płasko, oba ujęte wydatną tynkowaną opaską zamknięta odcinkowo z pełnym gzymsem podokiennym. W drugiej kondygnacji okna zamknięte odcinkowo pomiędzy nimi umieszczona ozdobna kolumienka. Ujęte płaską opaską z pełnym gzymsem podokiennym. Ostania kondygnacja z oknami zamknięty płasko pomiędzy nimi kolumienka. Ujęte tynkowaną, prostokątną opaską. Dostawka od frontu jak i w ścianie szczytowej z oknami zamkniętymi płasko umieszczone w płycinach zamkniętych docinkowo. Pomiędzy nimi kolumienka. Pod każdym oknem prostokątna płycina wypełniona motywem roślinnym. Okna ostatniej kondygnacji zgrupowane, bez płycin. W pierwszej kondygnacji ostatniej osi ściany szczytowej drzwi prowadzące na klatkę schodową , jej okna wyłamane z linii. Do elewacji tylnej dostawiona oficyna. Wszystkie ściany obiektu zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem naczółkowym, kryty dachówką ceramiczną. W połaciach dachu lukarny zwieńczone hełmami ze sterczyną.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest