258 Mrągowo ul Warszawska 53

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 258
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 53
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
8054
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4432 z 18.09.2006 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

Kamienica z motywami historyzującymi w wystroju fasady, zbudowana na początku XX w. Murowana z cegły na planie prostokąta, podpiwniczona, trójkondygnacyjna, otynkowana. Fasada sześcioosiowa z dostawioną do pierwszej osi pozorną niewiele niższą dobudówką, której główna cześć przylega do dostępnej ściany szczytowej. Pierwsza kondygnacja fasady boniowana, z dwoma środkowymi osiami ujętymi ryzalitem. Osie w ryzalicie jak i poza nim analogiczne (poza dostawką). W pierwszej kondygnacji okna prostokątne zamknięte płasko. Ujęte tynkowaną opaską z pełnym gzymsem podokiennym i fragmentarycznym nadokiennym. Pod oknami płyciny. Okna drugiej kondygnacji zamknięte płasko ujęte tynkowaną opaską z pełnym gzymsem podokiennym. Nad oknami trójkątny naczółek. W trzeciej kondygnacji okna zamknięte płasko ujęte opaską z fragmentarycznym gzymsem pod i nadokiennym. Ryzalit połączony z facjatą umieszczoną w połaci dachu. Wewnątrz niej para okien w tynkowanych opaskach z fragmentarycznym gzymsem pod i nadokiennym. Facjata zwieńczona trójkątnym szczytem ze sterczynami w  narożach i zwieńczeniu. Wewnątrz para okienek.  Dostawka  tynkowana, od frontu jak i w ścianie szczytowej z prostokątnymi oknami zamkniętymi płasko. Budynek z dachem naczółkowym. W jego połci frontowej lukarny flankujące facjatę. Dostawka z dachem dwuspadowym. Wszystkie dachy kryte dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest