259 Mrągowo ul Warszawska 55

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 259
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 55
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

Obiekt zbudowany w pierwszej ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, otynkowany. Fasada w pierwszej kondygnacji sześcioosiowa w drugiej siedmioosiowa. Trzy ostanie osie zryzalitowane. W ostatniej umieszczony wgłębny ganek ze schodami prowadzącymi do drzwi. Nad oknami czwartej i piątej osi w pierwszej kondygnacji ryzalitu okna z półokrągłymi płycinami nad nimi. Poza ryzalitem w drugiej osi drzwi flankowane przez okna. Kondygnacje poza ryzalitem oddzielone wydatnym daszkiem okapowym. W drugiej kondygnacji zgrupowane cztery okna. Dostępna ściana boczna z oknami zamkniętymi płasko nad nimi tynkowane półokrągłe płyciny. Poza osiami dostawiony od frontu ślepy ryzalit. Do jego ściany przylga bok uskokowo zwieńczonej bramy prowadzącej na podwórze. Drugi przylga do analogicznego ryzalitu i obiektu jak budynek pod numer 55. Budynek z dachem wielopołaciowym. Połcie nad ryzalitami wyłamane. Pokryty płaską dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek z częściowo wymienioną stolarką okienną i drzwiową. Ubytki w tynku.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest