260 Mrągowo ul Warszawska 57

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 260
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 57
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w pierwszej ćwierci XX w. Murowany z cegły, część ścian w  formie muru pruskiego, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, otynkowany. Fasada w pierwszej kondygnacji sześcioosiowa w drugiej siedmioosiowa. Trzy pierwsze osie zryzalitowane. W pierwszej umieszczony wgłębny ganek ze schodami prowadzącymi do drzwi. Nad oknami drugiej i trzeciej osi w pierwszej kondygnacji ryzalitu okna z półokrągłymi płycinami nad nimi. Poza ryzalitem w piątej osi drzwi flankowane przez okna. Kondygnacje poza ryzalitem oddzielone wydatnym daszkiem okapowym. W drugiej kondygnacji zgrupowane cztery okna. Ściana boczna od podwórza z oknami zamkniętymi płasko nad nimi tynkowane prostokątne oraz półokrągłe płyciny. Poza osiami dostawiony od frontu ślepy ryzalit. Do jego ściany przylga bok uskokowo zwieńczonej bramy prowadzącej na podwórze. Drugi przylga do analogicznego ryzalitu i obiektu jak budynek pod numer 57. Druga ścian boczna dwuosiowa w obu kondygnacjach. Kondygnacje rozdzielone daszkiem okapowym. Budynek z dachem wielopołaciowym. Połacie nad ryzalitami wyłamane. Pokryty płaską dachówka ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Część stolarki okiennej zmieniona na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest