261 Mrągowo ul Widok 3

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 261
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Widok 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

Obiekt zbudowany w początku XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, jednokondygna-cyjny. Rozmieszczony na planie prostokąta. Otwory w budynku zamknięte płasko, nieozdobne. W ścianie frontowej – szczytowej drzwi, w pozostałych okna. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem wieńczącym. Szczyty trójkątne. We frontowym dwa okna nad nimi półokrągły świetlik. Budynek z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. W jednej połaci lukarna. 
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek zachowany bez przekształceń.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest