262 Mrągowo ul Widok, cmentarz ewangelicki

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 262
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: cmentarz ewangelicki
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Widok
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
462
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
3638
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

Cmentarz dawny, zamknięty. Założony na planie prostokąta, na starasowanym wzgórzu, brak czytelnych mogił i nagrobków uniemożliwia ustalenie daty założenia cmentarza. Powierzchnia całkowita cmentarza: 0,27 ha. Cztery terasy ziemne o przebiegu północ – południe porośnięte kasztanowcami (8 szt.) i klonami (15 szt.) oraz samosiewkami. 
12. Stan zachowania zabytku:     
Układ całości czytelny, kwater – nieczytelny, mogił – nieczytelny. Brak ogrodzenie. Cmentarz częściowo przekopany i zaśmiecony.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest