265 Mrągowo ul Wiejska 6

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 265
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wiejska 6
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:

Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, jednokondygna-cyjny. Rozmieszczony na planie prostokąta z dostawionymi dobudówkami do ścian wzdłużnych. Otwory w budynku zamknięte płasko, nieozdobne. W ścianie frontowej – szczytowej dwa okna. Jedna ściana wzdłużna całkowicie przesłonięta przez współczesną dobudówkę-garaż. Druga dostawionym murowanym gankiem przesłaniającym ok. ¾ ściany.  Szczyty trójkątne. We frontowym para okien nad nimi prostokątny świetlik. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. Dobudówki z dachami pulpitowymi.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek zachowany w średnim stanie.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest