273 Mrągowo ul Wiejska 26

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 273
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wiejska 26
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:   
 
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, jednokondygna-cyjny. Rozmieszczony na planie prostokąta. W ścianie frontowej dwa okna. Otwory w budynku zamknięte płasko, nieozdobne. Do ściany wzdłużnej tylnej dostawione dobudówka. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem wieńczącym. Jedna ściana szczytowa z dostawioną dobudówką-garażem. Druga z drzwiami poprzedzonymi półotwartym drewnianym gankiem. Szczyty trójkątne wewnątrz jednego okno drugi z dwoma oknami. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:     
Bryła budynku przekształcona dobudówką. Stolarka okienna wymieniona na plastikową.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest