274 Mrągowo ul Wileńska 2

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 274
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wileńska 2
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:   
 
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, dwukondygnacyjny. Pierwsza kondygnacja utworzona przez wykorzystanie wysokiego fundamentu niwelującego spadek terenu. Jedna ściana wzdłużna jednokondygnacyjna oparta o stok. Do niej dostawiony ganek. Otwory w cały budynku zamknięte płasko, nieozdobne. Druga ściana wzdłużna dwuosiowa. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem wieńczącym.  Ściany szczytowe dwuosiowe. Do jednej ściany dostawione dobudówki. Szczyty trójkątne wewnątrz dwa duże okna nad nimi świetlik. Budynek z dachem mansardowym kryty dachówką ceramiczną. W jednej połaci lukarna w drugiej facjata.
12. Stan zachowania zabytku:     
Stolarka okienna częściowo wymieniona na plastikową. Bryła budynku zniekształcona dobudówką.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.


 

facebook
pinterest