276 Mrągowo ul Wileńska 5

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 276
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wileńska 5
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, podpiwniczony. Rozmieszczony na planie pstrokata z dobudówka w jednej ścianie szczytowej. Elewacja frontowa dwuosiowe w drugiej osi drzwi. Otwory zamknięte płasko, nieozdobne.   Dostępna ściana szczytowa ślepa. Szczyt trójkątny wewnątrz  okna. Budynek z dachem mansardowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu lukarna. Dobudówka z dachem pulpitowym.
12. Stan zachowania zabytku:     
Stolarka okienna wymieniona na plastikową.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.


 

facebook
pinterest