277 Mrągowo ul Wileńska 7

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 277
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wileńska 7
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, podpiwniczony, stykający się ścianą szczytową z sąsiednim analogicznym budynkiem. Rozmieszczony na planie prostokąta z dobudówką w dostępnej ścianie szczytowej oraz w ścianie wzdłużnej tylnej. Elewacja frontowa dwuosiowa. W pierwszej osi drzwi. Otwory zamknięte płasko, nieozdobne.  Ściana do której dostawiony ganek ślepa, jej szczyt z oknami. Budynek z dachem łamanym we frontowej opłaci, druga prosta. Kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu lukarna. Ganek z dachem dwuspadowym.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek zachowany bez przekształceń.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest