278 Mrągowo ul Wileńska 8

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 278
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wileńska 8
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:  
  
Obiekt zbudowany w .2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, jednokondygna-cyjny, rozmieszczony na planie prostokąta. Otwory zamknięte płasko, nieozdobne.  Ściany gładkie. W elewacji frontowej drzwi i okna. W ścianach szczytowanych po parze okien. Szczyty trójkątne, analogiczne z jednym dużym oknem i trzema świetlikami. Budynek z dachem dwuspadowym kryty blachodachówką.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek po remoncie, z wymienioną stolarką okienną. Brak cech stylowych.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest