279 Mrągowo ul Wileńska 9

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 279
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wileńska 9
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:
   
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, podpiwniczony, stykający się ścianą szczytową z sąsiednim, analogicznym budynkiem, rozmieszczony na planie prostokąta. Elewacja frontowa trójosiowa, w drugiej osi drzwi. Otwory zamknięte płasko, nieozdobne. Dostępna ściana szczytowa z dwom oknami. Szczyty z oknami. Budynek z dachem łamanym we frontowej opłaci, druga prosta. Kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu dwie lukarny. 
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek zachowany bez przekształceń.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r. 

facebook
pinterest