280 Mrągowo ul Wileńska 10

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 280
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wileńska 10
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Pod jedną kalenicą umieszczone dwie bryły, pierwotnie analogiczne (nr 10 i 12).Fasada dwuosiowa. Otwory okienne zamknięte płasko. Do dostępnej ściany szczytowej dostawiona dobudówka  oszalowana sidingiem. Do elewacji tylnej przylega rozbudowana, wydłużona dobudówka mieszkalna oszalowana sidingiem. Szczyt trójkątny, z dwoma oknami w dolnej części i parą mniejszych w szczyciku. Budynek z dachem mansardowym krytym blachodachówką. We frontowej połaci lukarny. Dobudówka boczna z dachem pulpitowym.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek przekształcony, bez cech stylowych.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest