281 Mrągowo ul Wileńska 11

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 281
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wileńska 11
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:
   
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, dwukondygnacyjny. Pod jedną kalenicą umieszczone dwie pierwotnie analogiczne bryły. Pełna fasada czteroosiowa w skrajnych osiach drzwi w pozostałych okna. Otwory zamknięte płasko.  W drugiej kondygnacji w całym obiekcie okna z pełnym gzymsem podokiennym. Wszystkie ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Do dostępnej ściany szczytowej części nr 13 dostawiona dwukondygnacyjna dobudówka. Do elewacji tylnej części nr 11 dostawiona dobudówka. Budynek główny z dachem czterospadowym kryty dachówką ceramiczna. Dobudówka z pulpitowym.
12. Stan zachowania zabytku:     
Stolarka okienna częściowo wymieniona na plastikową.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest