282 Mrągowo ul Wileńska 12

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 282
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wileńska 12
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Pod jedną kalenicą umieszczone dwie bryły, pierwotnie analogiczne (nr 10 i 12). W każdej części fasada dwuosiowa. Otwory okienne zamknięte płasko. Do dostępnych ścian szczytowych dostawione dobudówki. Jedna oszalowana sidingiem. Do elewacji tylnej przylega rozbudowana, wydłużona dobudówka mieszkalna oszalowana sidingiem. Szczyty bryły główne trójkątne, analogiczne z dwoma oknami w dolnej części i parą mniejszych w szczyciku. Budynek z dachem mansardowym krytym w połowie dachówką ceramiczną i blachodachówką. We frontowej połaci lukarny. Dobudówki boczne z dachami pulpitowymi.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek przekształcony, pozbawiony cech stylowych.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest