284 Mrągowo ul Wileńska 15

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 284
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wileńska 15
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, dwukondygnacyjny. Pod jedną kalenicą umieszczone dwie bryły, pierwotnie analogiczne (nr 15 i 17). Każda bryła w fasadzie jednoosiowa. Otwory zamknięte płasko, nieozdobne. Dostępne ściany szczytowe również jednoosiowa. W pierwszej kondygnacji drzwi do nich w jednej ścianie dostawiony ganek. Obok niewielki świetlik. W drugiej kondygnacji okno. Wszystkie ściany obiektu zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem czterospadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek zachowany bez przekształceń.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r. 

facebook
pinterest