287 Mrągowo ul Wileńska 18

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 287
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wileńska 18
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Pod jedną kalenicą umieszczone dwie bryły, pierwotnie analogiczne (nr 16 i 18). W każdej części fasada dwuosiowa. Otwory w budynku zamknięte płasko. Do dostępnych ścian szczytowych dostawione dobudówki. Do elewacji tylnej przylega wydłużona dobudówka mieszkalna. Półszczyty bryły głównej trójkątne, analogiczne dwuosiowe. Budynek z dachem mansardowym z naczółkami krytym dachówką ceramiczną. We frontowej połaci lukarny. Dobudówki boczne z dachami pulpitowymi.
12. Stan zachowania zabytku:     
Stolarka okienna wymieniona na plastikową.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest