288 Mrągowo ul Wileńska 19

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 288
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wileńska 19
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, dwukondygnacyjny. Pod jedną kalenicą umieszczone cztery, pierwotnie analogiczne budynki. Budynek nr 19 z dwuosiową fasadą. Otwory zamknięte płasko, od frontu ujęte tynkowanymi płaskimi opaskami. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Dostępna ściana szczytowa z gankiem w pierwszej kondygnacji w drugiej okno. Budynek z dachem trójpołaciowym kryty dachówką ceramiczną. We połaci dachu lukarna.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek zachowany bez przekształceń.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.


 

facebook
pinterest