295 Mrągowo ul Wileńska 26

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 295
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wileńska 26
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:  
  
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, dwukondygnacyjny. Pod jedną kalenicą umieszczone dwie bryły, pierwotnie analogiczne. Budynek nr 26 z fasadą dwuosiową. Otwory zamknięte płasko, nieozdobne. Dostępna ściana szczytowa z drzwiami w pierwszej kondygnacji te poprzedzone gankiem. W drugiej kondygnacji okno rozwiązane jak od frontu. Do elewacji tylnej dostawiona wydłużona dobudówka. Ściany budynku zamknięte gzymsem wieńczącym. Brył główna z dachem trójpołaciowym krytym dachówką ceramiczną. Dobudówka z dachem pulpitowym.
12. Stan zachowania zabytku:     
Stolarka okienna wymieniona na plastikową, bryła budynku przekształcona dobudówką.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest