307 Mrągowo ul Wileńska 38

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 307
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wileńska 38
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:  
  
Budynek zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany, naroża boniowane. Obiekt pod jedną kalenicą z budynkiem nr 36. Budynek nr 38 z fasadą czteroosiową. Otwory zamknięte płasko nieozdobne. Dostępna ściana boczna jednoosiowa. W pierwszej kondygnacji drzwi,  w drugiej okno. Druga ściana przylega do budynku nr 36. Wszystkie ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem trójpołaciowym krytym dachówką ceramiczną. We frontowej połaci wole oko.
12. Stan zachowania zabytku:         
W budynku zachowana oryginalna stolarka.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest