309 Mrągowo ul Wileńska słup

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 309
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: słup ogłoszeniowy
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wileńska
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:   
 
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany, otynkowany. Wykonany w formie walca.
12. Stan zachowania zabytku:         
Słup uszkodzony. Brak zwieńczenia.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest