310 Mrągowo ul Wojska Polskiego 1

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 310
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego 1
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:
   
Budynek zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, podpiwniczony, trójkondygnacyjny, otynkowany. Fasada ośmioosiowa. Dwie skrajne osie zryzalitowane. Pierwsza kondygnacja boniowana. Okna pierwszej osi zamknięta łukiem koszowym. Od drugiej do trzeciej osi okna zamknięte łukiem pełnym. W piątej osi brama przejazdowa na podwórze zamknięta łukiem koszowym. Układ dalszych osi pierwszej kondygnacji zaburzony. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem kordonowym. Okna drugiej i trzeciej kondygnacji zamknięte płasko. Ujęte tynkowanymi opaskami z fragmentarycznym gzymsem podokiennym. Nad oknami drugiej kondygnacji trójkątne naczółki a nad osami w ryzalitach łukowate. W trzeciej i szóstej osi drugiej kondygnacji drzwi balkonowe i balkony z ażurową balustradą. Nad oknami trzeciej kondygnacji fragmentaryczny gzyms nadokienny. Powyżej okienka poddasza. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Jedna ściana szczytowa niedostępna. Szczyty trójkątne, schodkowe. Elewacja tylna gładka, ośmioosiowa. otwory okienne prostokątne ujęte wąskimi opaskami. W piątej osie drzwi powyżej wyłamane z linii okna klatki schodowej. Budynek z dachem połaciowym.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek częściowo przekształcony. Układ osi pierwszej kondygnacji fasady zaburzony przez współczesne witryny sklepowe i drzwi prowadzące do sklepu. Stolarka okienna w części oryginalna.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest