311 Mrągowo ul Wojska Polskiego 3

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 311
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:
   
Budynek zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, trójkondygnacyjny, otynkowany. Narożniki boniowane. Fasada sześcioosiowa. W czwartej osi w uskokowym portalu umieszczone drzwi. Wszystkie otwory zamknięte płasko. Dostępna ściana boczna dwuosiowa. elewacja tylna z dostawionymi na skrajach ryzalitami. W ścianie pomiędzy nimi okna. Wszystkie ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem trójpołaciowym kryty dachówką ceramiczną. W połaciach lukarny.
12. Stan zachowania zabytku:         
Układ osi w pierwszej kondygnacji fasady częściowo zmieniony przez przebicie współczesnego otworu drzwiowego. Stolarka okienna oryginalna.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest