312 Mrągowo ul Wojska Polskiego 4a

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 312
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego 4a
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:  
  
Budynek zbudowany w 1 ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Fasada czteroosiowa. W pierwszej osi pierwszej kondygnacji wgłębny ganek. Otwór zamknięty łukiem pełnym. W drugiej i trzeciej osi tej samej kondygnacji wykusz. Jego naroża oraz osie wydzielone tynkowanymi lizenami. Wszystkie otwory zamknięte płasko. Płaski dach wykuszu stanowi podłogę balkonu umieszczonego w drugiej kondygnacji. Kondygnacje w całym budynku oddzielone gzymsem kordonowym.  W drugiej kondygnacji w fasadzie, w osiach skrajnych okna. W dwóch środkowych, wydzielonych lizenami, drzwi prowadzące na balkon. Okna z pełnym gzymsem podokiennym w całym obiekcie. Do jednej ściany bocznej dostawiona dobudówka. W elewacji tylnej w przyziemiu drzwi oraz okna użytkowego przyziemia. Elewacja czteroosiowa. W pierwszej kondygnacji okna. W drugiej kondygnacji w pierwszej osi wgłębny balkon. Okno osi środkowej złożone z dwóch wąskich prostokątnych okienek ujętym wspólną tynkowaną opaską, nad którą gzyms nadokienny oraz półokrągła blenda. Wszystkie ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem czteropołaciowym, uskokowym, krytym dachówką ceramiczną. W najwyższym punkcie sterczyna. We frontowej i bocznej (z dobudówką) połaci dachu wystawki zwieńczone falistą attyką. W połaci tylnej wole oko.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek częściowo przekształcony Okno ostatniej osi pierwszej kondygnacji przemurowane i przedzielone.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r. 

facebook
pinterest