313 Mrągowo ul Wojska Polskiego 4b oficyna

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 313
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: oficyna
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego 4b
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:   
 
Budynek zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, otynkowany. Ściana frontowa ośmioosiowa, przemurowana. Otwory okienne i drzwiowe zamknięte płasko, nieozdobne. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem. Jedna ściana szczytowa dostępna.  Szczyt trójkątny. Budynek z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. W połaciach dachu dwie wystawki.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek częściowo przekształcony z zaburzonym układem osi w ścianie frontowej.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.


 

facebook
pinterest