317 Mrągowo ul Wojska Polskiego 11

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 317
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego 11
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Budynek zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Cały obiekt założony z ośmiu pierwotnie analogicznych brył ujętych pod jedną kalenicą. Budynek numer 11 z dwuosiową fasadą w pierwszej kondygnacji w drugiej z trójosiową. W drugiej osi pierwszej kondygnacji drzwi, umieszczone wgłębnie flankowane przez dwa pilastry.  Okna drugiej kondygnacji z pełnym gzymsem podokiennym. Dostępna ściana szczytowa i szczyt ślepe. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:         
Zachowana częściowo oryginalna stolarka okienna i drzwiowa. Część okien wymieniona na plastikowe.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest