323 Mrągowo ul Wojska Polskiego 17

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 323
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego 17
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:
   
Budynek zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Cały obiekt założony z ośmiu pierwotnie analogicznych brył ujętych pod jedną kalenicą. Budynek numer 15 z dwuosiową fasadą w pierwszej kondygnacji w drugiej z trójosiową. W pierwszej osi pierwszej kondygnacji drzwi, umieszczone wgłębnie flankowane przez dwa pilastry. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci wystawka.
12. Stan zachowania zabytku:         
Stolarka okienna zmieniona na plastikową.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest