329 Mrągowo ul Wojska Polskiego 28

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 329
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego 28
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:  
  
Budynek zbudowany na początku XX w., bezstylowy. Murowany z cegły na planie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, otynkowany. Fasada czteroosiowa. Otwory zamknięte płasko, nieozdobne. Jedna ścian szczytowa jednoosiowa. Druga w pierwszej kondygnacji dwuosiowa w niej drzwi. Powyżej jednoosiowa. Szczyty trójkątne. Wewnątrz jednego para okien i świetlik, w drugim para okien i dwa świetliki. Do tylnej elewacji dostawiona jednokondygnacyjna, trójosiowa dobudówka. Otwory zamknięte płasko, nieozdobne. Podokap oszalowany dekami w układzie pionowym. Obie części z dachami dwuspadowymi.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek częściowo przekształcony. Zmieniony układ otworów w szczytach. Dachy kryte blacho dachówką.   
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest