330 Mrągowo ul Wojska Polskiego 29

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 330
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego 29
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:
   
Budynek zbudowany na początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Cały obiekt założony z siedmiu pierwotnie analogicznych brył ujętych pod jedną kalenicą. Budynek numer 29 z dwuosiową fasadą. W pierwszej osi pierwszej kondygnacji drzwi umieszczone wgłębnie. Obok drzwi świetlik. W drugiej osi okno. W drugiej kondygnacji w obu osiach okna. Wszystkie otwory zamknięte płasko, niezdobione. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne.  Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci wystawka.
12. Stan zachowania zabytku:         
Stolarka okienna wymieniona an plastikową, w części panoramiczną.   
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest