339 Mrągowo ul Wojska Polskiego 42

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 339
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego 42
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Budynek zbudowany na początku XX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, otynkowany. Fasada dwuosiowa. Otwory zamknięte płasko, nieozdobne. Ściany szczytowe ślepe. Szczyty trójkątne, ślepe. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. 
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek częściowo przekształcony. Kształt otworów okiennych w ścianie frontowej zmieniony. Stolarka okienna wymieniona na plastikową, panoramiczną.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest