348 Mrągowo ul Wojska Polskiego 54

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 348
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego 54
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:   
 
Budynek zbudowany na początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Fasada siedmioosiowa. Otwory zamknięte płasko, ujęte wąskimi ceglanymi opaskami. W osi środkowej drzwi. Nad oknami kwadratowe, blendy poddasza. Podokapy zaakcentowane ozdobnie wycinanymi deskami.  Jedna ściana szczytowa ślepa w drugiej okno. Szczyty trójkątne, wewnątrz dwa okna. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:         
Stolarka okienna wymieniona na plastikową, w części panoramiczną.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest