354 Mrągowo ul Wojska Polskiego 65

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 354
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego 65
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Budynek zbudowany na początku XX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Cały kompleks budynków złożony z czterech oddzielnych obiektów, te rozmieszczone na planie zbliżonym do litery L, połączone między sobą niższymi łącznikami. Budynki główne dodatkowo podzielone na dwie części. Budynek numer 65 z dwuosiową fasadą. W pierwszej osi pierwszej kondygnacji drzwi. Otwory zamknięte płasko, ujęte wąskimi opaskami. Ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Jedna ściana boczna dostępna, jednoosiowa. Druga przylega do budynku nr 67. Do elewacji tylnej dostawiona dobudówka. Budynek z dachem trójpołaciowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachy wole oko.
12. Stan zachowania zabytku:         
Stolarka okienna wymieniona na plastikową.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest