362 Mrągowo ul Wojska Polskiego 79

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 362
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego 79
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Budynek zbudowany na początku XX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Ściana frontowa trójosiowa w centrum umieszczone drzwi. Ściana szczytowa dwuosiowa. Otwory zamknięte płasko, nieozdobne. Szczyt trójkątny wewnątrz dwa okna oraz półokrągły świetlik. W drugiej ścianie wzdłużnej użytkowe przyziemie. Elewacja dwuosiowa. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem dwuspadowym. We frontowej połaci dachu dwuosiowa wystawka.
12. Stan zachowania zabytku:         
Kształt otworów okiennych w szczycie zmieniony. Stolarka okienna wymieniona częściowo na plastikową.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest