365 Mrągowo ul Wolności 3, szpital

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 365
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku:  szpital
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wolności 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany pod koniec XIX wieku. Murowany z cegły. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Bryła rozczłonowana. Trójkondygnacyjna. W całym obiekcie otwory zamknięte odcinkowo. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona wydatnym gzymsem kordowym. Fasada piętnastoosiowa.  Trzy pierwsze i trzy ostanie osie ujęte ryzalitami. Te zwieńczone trójkątnymi szczytami. Wewnątrz nich para okien Szczyt obwiedziony gzymsem. Oś środkowa fasady również zryzalitowana. Zwieńczona trójkątnym szczytem. Jedna ściana boczna z centralnie umieszczonym ryzalitem z trójkątnym szczytem. Po za nim w trzej kondygnacji okno. Elewacja tylna tej części bryły analogiczna jak frontowy, trójosiowy ryzalit. Druga ściana boczna ujętą trójosiowym ryzalitem zwieńczonym półszczytem wewnątrz dwa okna. Do elewacji tylnej dostawiona murowana dobudówka. Wszystkie ściany w obiekcie zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem wielopołaciowym kryty dachówką ceramiczną. W połciach facjaty.
12. Stan zachowania zabytku:         
Stolarka okienna wymieniona na plastikową.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest