366 Mrągowo ul Wolności 3, kostnica

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 366
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kostnica
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wolności 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Budynek zbudowany pod koniec XIX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, jednokondygnacyjny. Fasada trójosiowa. Pierwsza oś zryzalitowana. W niej dwuskrzydłowe drzwi zamknięte odcinkowo. Nad drzwiami tynkowana ostrołukowa blenda, w której umieszczony ceglany krzyż. Na wysokości zwieńczenia drzwi przebiega pas ozdobnego gzymsu. Poza ryzalitem drzwi i okno zamknięte odcinkowo. Nad nimi po trzy świetliki w tym środkowy wypełniony blendą. Elewacja tylna trójosiowa, ryzalit obejmuje dwie ostanie osie. Pełnowymiarowe okna zamknięte płasko ujęte tynkowanymi na biało opaskami. W pierwszej osi przy oknie tynkowana blenda zamknięta odcinkowo.  W ryzalicie nad oknami biegnie analogiczny gzyms jak od frontu. Powyżej umieszczone trzy uskokowe tynkowane blendy. Budynek z dachem dwuspadowym nad ryzalitem oraz analogicznym nad pozostałą częścią.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest